BREAKING NEW - Zilverbaren

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

BREAKING NEW - Zilverbaren

Johnny Verkuringen-2
Terug beschikbaar


Sorry dat ik zo snel na vorige mail opnieuw één stuur, maar dit kan niet wachten voor vele mensen.

Zoals u wellicht weet was er de laatste weken nergens nog fysiek zilver te bestellen en dit wereldwijd.

En uiteraard juist nu, zijn honderdduizenden mensen op zoek en willen juist nu zilver bestellen en kopen.

Vooral omdat zilver momenteel de meest ondergewaardeerde asset ter wereld is
met de meest belovende stijgingspotentieel de volgende jaren.

Bij deze wil ik u kort meedelen dat wij als enige bij mijn weten in Europa op dit moment terug zilverbaren ter beschikking hebben, zolang de voorraad strekt.

Dus voor de liefhebbers, u kan ze hier vinden.

Groeten en tot binnenkort,

Johnny Verkuringen
Marktanalist Europese GoudStandaard
[hidden email]


Don't want future emails?
Unsubscribe