[BTS#915728] po-debconf://nginx/tr.po

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[BTS#915728] po-debconf://nginx/tr.po

Atila KOÇ-2
Merhaba,

Çeviriyi gönderdim, desteğiniz için teşekkürler.

nginx ekibi çok hızlı, saati geçmeden dosyayı kapattılar.


Atila

--