Bug#418067: apache2-mpm-prefork: apache2 -X kills wrong process group on exit

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Bug#418067: apache2-mpm-prefork: apache2 -X kills wrong process group on exit

Angus Lees-2
Package: apache2-mpm-prefork
Version: 2.2.3-4
Severity: normal

In apache2.2 (at least prefork mpm), 'apache2 -X' doesn't create a new
process group.  Despite that, on exit it sends a SIGTERM to whatever
the process group is, causing all sorts of damage.  Amongst them a
FTBFS on libembperl-perl when building/testing against apache 2.2 (bug
#416016).

The broken code is in server/mpm/prefork/prefork.c.  Follow the
behaviour of one_process=1 (triggered by -X): In prefork_pre_config()
it carefully avoids calling apr_proc_detach(), which would have done
all the daemonising, including creating a new process group.  In
ap_mpm_run() it calls unixd_killpg(getpgrp(), SIGTERM) during both
graceful and ungraceful shutdown.

I haven't looked at other mpm's code to see if the bug exists in some
form there too.

libembperl-perl ran its apache2 tests happily with apache2.0 so I
presume this is a relatively new bug.

I /think/ calling apr_proc_detach(APR_PROC_DETACH_FOREGROUND) even in
one_process (and probably all other foreground/no_detach) cases is the
right thing to do but I haven't tried it at all.

 - Gus

-- System Information:
Debian Release: 4.0
  APT prefers testing
  APT policy: (500, 'testing'), (89, 'unstable'), (1, 'experimental')
Architecture: i386 (i686)
Shell:  /bin/sh linked to /bin/dash
Kernel: Linux 2.6.18-4-686
Locale: LANG=en_AU.UTF-8, LC_CTYPE=en_AU.UTF-8 (charmap=UTF-8)

Versions of packages apache2-mpm-prefork depends on:
ii  apache2. 2.2.3-4                         Next generation, scalable, extenda
ii  libapr1  1.2.7-8.2                       The Apache Portable Runtime Librar
ii  libaprut 1.2.7+dfsg-2                    The Apache Portable Runtime Utilit
ii  libc6    2.3.6.ds1-13                    GNU C Library: Shared libraries
ii  libdb4.4 4.4.20-8                        Berkeley v4.4 Database Libraries [
ii  libexpat 1.95.8-3.4                      XML parsing C library - runtime li
ii  libldap2 2.1.30-13.3                     OpenLDAP libraries
ii  libpcre3 6.7-1                           Perl 5 Compatible Regular Expressi
ii  libpq4   8.1.8-1                         PostgreSQL C client library
ii  libsqlit 3.3.8-1.1                       SQLite 3 shared library
ii  libuuid1 1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2 universally unique id library

apache2-mpm-prefork recommends no packages.

-- no debconf information
--
 - Gus
--
 - Gus

attachment0 (196 bytes) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Bug#418067: Direktoriaus kontaktai - tai Jūsų klientas

Gautas pranešimas
Laba diena,

Noriu Jus informuoti apie šių metų pasikeitimą dėl atnaujintos visos Lietuvos įmonių bazės 2018 metų sausio vidurio.
Visi juridiniai asmenys pateikti bazėje yra veikiantys, realiai vykdantys veiklą, turintys įdarbintų darbuotojų. Duomenys pagal Sodrą, Registrų centrą.
 
Bazėje nurodoma ir apyvarta, darbuotojų atlyginimai, darbuotojų skaičius, transporto skaičius ir daug kitų duomenų, kuriuos matysite pavyzdyje.
 
Duomenis galima filtruoti pagal veiklas, miestus ir kitus duomenis.
 
 
Šią bazę verta turėti visoms įmonėms. Pateiksiu priežastis:
 
1) Kontaktai pateikti bazėje direktorių ir kitų atsakingų asmenų, didelė tikimybė Jums surasti naujų klientų, partnerių, tiekėjų, kai tiesiogiai bendrausite su direktoriais, komercijos vadovais.
 
2) Konkurentų analizavimas, tiekėjų atsirinkimas pagal Jums reikalingus kriterijus, galite atsifiltruoti pagal įmonės dydį, bazėje nurodoma kiek įmonės skolingos Sodrai.
 
3) Lengva, greita ir patogu dirbti su šia baze, elektroninius pašto adresus galite importuoti į elektroninių laiškų siuntimo programas ar sistemas iš kurių siunčiate elektroninius laiškus.
Taip pat galite importuoti mobiliųjų telefonų numerius į SMS siuntimo programas.
 
 
Išsirinkite iš "Veiklų sąrašo" veiklas kurių Jums reikia.
( Sąrašas prisegtas laiške excel faile )
 
Parašykite, kurias veiklas išsirinkote 
ir atsiųsime pavyzdį ir pasiūlymą su sąlygomis įmonių bazei įsigyti


Pagarbiai,
Tadas Giedraitis
Tel. nr. <A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="tel:+370%20678%2081041" rel="noopener noreferrer" target=_blank>+37067881041

Veiklos.xlsx (19K) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Bug#418067: Quotation Inquiry #RFQ170619E - New Supplier

Hidroconta Trading Ltd.
In reply to this post by Angus Lees-2
Hello,

Our partners referred your company to us. Regarding your great products.
Please see required products, quantity and specifications as attached.

Kindly give us your lowest possible prices for FCL shipment.


Best Regards,

Wanda Rodriguez
Purchase Assistant

Hidroconta Trading Ltd.
Av. de Sta. Catalina,
60, 30012 Murcia, Spain
Phone: +34 968 26 77 66
Fax: +34 968 26 77 06