De ineenstorting van ons financieel, economische en maatschappelijke systeem

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

De ineenstorting van ons financieel, economische en maatschappelijke systeem

Johnny Verkuringen-2
Het is NU


Het Coronavirus is een serieus probleem.


Maar de economische, financiële en maatschappelijke crisis die erop zal volgen zal nog een veel groter probleem vormen.
Want wat de meesten al (bewust) lijken te vergeten is dat het Coronavirus slechts de bananenschil is geweest waarover we nu struikelen op dat vlak.


Mensen die ons al langer volgen of zelf al bewust de markten evalueren of bestuderen, weten ondertussen dat de echte oorzaak de oneerlijkheid en de leugens zijn die onze overheden, centrale banken, sommige bedrijven en individuen ( deze twee laatste veelal uit noodzaak ) verkondigen en hanteren.

Maar waar gaat dit nu allemaal toe leiden en hoe gaat onze toekomst eruit zien?


We sommen onomwonden een aantal punten op :


1. Winkels en bedrijven zijn gesloten, of werken op beperkte capaciteit. Veel burgers zijn technisch werkloos momenteel en over enkele weken zullen meer en meer mensen effectief ontslagen worden. De overheden trachten tussen te komen met maatregelen maar zal dit niet lang kunnen volhouden bij technische werkloosheid en bij effectieve werkloosheid al helemaal niet.

2.   Veel meer bedrijven dan iemand nu denkt, of durft te vermelden, zullen in faling gaan. Ook dit zal sneller gebeuren dan men verwacht, zeker voor bepaalde sectoren. Wat ook de overheden en centrale banken beloven, sectoren zoals de luchtvaart, catering, evenementen en alles waar veel mensen samen kwamen zullen het langste uit business blijven en kunnen gewoonweg niet gered worden. Openstaande schulden die dergelijke bedrijven en hun werknemers hebben zullen niet worden afgelost of gerecupereerd en komen ten nadele van de banken…

3.   De maatschappelijke, sociale en emotionele problemen die dit met zich meebrengen, daar durft momenteel niemand over spreken, durft niet aan denken in deze medische fase van het Coronacrisis. Drama’s zullen zich voltrekken en nog maanden en jaren zullen zij onze dagdagelijkse nieuwsoverzichten bepalen… neen, het zal voor niemand leuk zijn.

4.   Ik blijf erbij, dat de financiële markten zullen instorten. Of je dit nu graag hoort of niet. Je moet realist blijven om je te kunnen  wapenen voor de toekomst. Onze leiders hebben niet graag dat je hierover praat. Maar JIJ moet het beseffen om de juiste beslissingen NU te kunnen nemen, anders ben je te laat. Doe voldoende onderzoek en laat je niet in slaap wiegen.

5.   Pensioenfondsen waarin uw pensioengeld zit, zowel dat deel van de overheid als dat deel wat u spaart via uw bank, verzekeraar en werkgever zijn nu al voor 30%-40% in rook opgegaan, omdat deze (dikwijls verplicht) in aandelen zijn geïnvesteerd. Op een gegeven moment zullen de pensioenen niet langer kunnen betaald worden zoals voorzien… Mensen die tussen nu en een paar jaar met pensioen gaan en rekenden op een bepaald eindbedrag zullen worden geconfronteerd met een zeer klein deeltje van wat ze hadden gedacht… Wees hier op voorbereid en besef dit.

6.   Na de crisis van 2008 werden nieuwe Bazel regels opgesteld. Eén regel daarvan was dat banken een grotere reserve dienden op te bouwen en aan te houden. Tot minimum 10% werd bevolen. Amerika heeft dit vrij netjes gedaan ( niet dat het voldoende zal zijn met het huidige gebeuren).

In Europa zitten de banken gemiddeld nog steeds maar op een schamele 2% ….!!! Niemand die het u durft zeggen.. Maar het betekent wel dat wanneer burgers en bedrijven hun verplichtingen niet meer kunnen nakomen straks ( en dit is een zekerheid), dat zij overkop zullen gaan.

EN LET OP, dit is nu niet hetzelfde als 2008, toen de overheden en burgers ter hulp zijn moeten komen om deze banken overeind te houden. NU is DIT gewoonweg niet mogelijk. Wijzelf en de overheden zullen deze keer zelf voorbij het tandvlees zitten. Eigenlijk op het bot…

7.   Bankautomaten zullen worden gesloten. Er zullen weinig mensen nog cash bezitten om te "overleven", want dit wordt al jaren afgeraden en nu nog meer vanwege het Coronavirus". Je zal in de tang zitten. Daarom…zorg NU nog dat je cash hebt, je gaat het nodig hebben… Laat de mensen die hiermee lachen, jij "lacht" straks. Zorg indien mogelijk voor cash geld waarmee je ong 6 maanden verder kan, indien nodig.

Dit zijn slechts 7 punten. Ik denk dat je er zelf nog voldoende kan bij denken, maar ik ga het vandaag niet nog erger maken dan het al is.
Het gaat erom dat je vandaag de boodschap begrijpt.


Ergens en op een gegeven moment komt er een tijdstip dat er echte paniek ontstaat en dit kan echt heel snel gaan. We hebben het al gezien in het klein… Mensen sleuren alle supermarkten leeg met 500 WC rollen, voeding etc.


Hetzelfde zien we nu gebeuren binnen de goudmarkt. Wereldwijd zitten edelmetaalhandelaren door hun voorraden heen. In verschillende landen staan mensen terwijl u deze mail leest op de stoep aan te schuiven om fysiek goud aan te kopen. En niet in Verwegistan maar hier net over onze grenzen. Kijk en zoek op google en youtube… Dit wordt heel netjes uit onze Belgische media gehouden… Het gevolg bij ons bedrijf is, dat wij dagen hebben dat er evenveel Duitsers en Nederlanders bestellen als Belgen.


Ik ben niet erg chauvinistisch, maar ergens vind ik het wel spijtig. Als Belgisch bedrijf zijn wij als één van de weinigen in de wereld vooruitziend geweest en zagen we deze schaarste aankomen en daardoor kunnen wij nu als één van de enigen in de wereld nog een uitgebreid aanbod aanbieden. Bedoeling was net om de Belgen van voldoende fysiek goud te kunnen voorzien en nu vloeit een belangrijk deel hiervan naar het buitenland, mede door het gebrek aan info en aandacht van onze Belgische media. Spijtig maar het is niet anders.

Enfin, wat ik wil zeggen is dat wanneer je nog geen of onvoldoende goud had ingekocht, doe het op tijd. Want ook onze voorraad is uiteraard niet onuitputtelijk.
Momenteel raad ik aan om de goudbaren aan te kopen. Dit is momenteel de snelste, makkelijkste en goedkoopste manier van goud kopen.

GOUDBAREN C.HAFNER
GOUDBAREN UMICORE

Wilt u liever zilver, dan bent u vandaag het beste af met de zilveren troy ounce munten (31.10 gram per stuk ) Maar hier zitten ook wij bijna helemaal door nu.

ZILVEREN MUNTEN

Groeten en tot binnenkort,

Johnny Verkuringen
Marktanalist Europese GoudStandaard
[hidden email]


Don't want future emails?
Unsubscribe