Dit is ernstig, doe niet niets, doe IETS !

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Dit is ernstig, doe niet niets, doe IETS !

Johnny Verkuringen-2
Het is NU


Voor mij is het moeilijk inschatten hoeveel mensen onder onze lezers ondertussen mee zijn met de ernst van de situatie.
In ieder geval nog altijd veel te weinig. Want elke persoon dewelke nog niet mee is of het niet begrijpt of denkt dat het allemaal wel zal meevallen is er 1 teveel.

Daarmee bedoel ik :
- iedere lezer die (een beetje of veel ) spaargeld te "verdedigen" heeft ;
- die zich nog niet heeft afgedekt of beveiligd met fysiek goud ;
- en niet voor ong 6 maanden te kunnen overleven, cash ergens heeft liggen. ( indien dit tot de mogelijkheden behoort uiteraard )
is er 1 teveel.

En ik heb het gevoel dat er nog altijd "teveel" van deze mensen zijn.
Anders stond men in Belgiƫ net als in andere landen aan te schuiven bij de edelmetaal handelaars. En dit is zo niet.

Dus kunnen we niet anders dan steeds op dezelfde nagel blijven kloppen in de hoop dat hij er steeds weer een beetje dieper ingaat bij sommigen.

Daarom zal ik voor de zoveelste keer weer een aantal dingen duidelijk proberen maken :

1. Ik zeg u dit niet om meer goud te verkopen en daardoor veel geld te verdienen. Want dan zou ik misschien beter publiciteit maken nu om goud IN te kopen.
2. Indien ik graag veel geld zou verdienen of rijk zou willen worden, had ik beter een ander beroep gekozen, want u weet of weet het niet, er is met niets minder te verdienen dan met goud te verkopen (trouwens de reden waarom banken het niet meer doen)
3. Het kan evengoed zijn, nadat u mijn mails leest, dat u zelfs op een andere plaats goud koopt, dus daar heb ik dan totaal niets aan.
4. U kan er ook onmogelijk een nadeel mee doen. als u denkt jawel, ik zou kunnen kopen en de prijs zou kunnen dalen.... vraag dan achter ons product met terugkoopgarantie...
5. Als uw bank morgen omvalt bent u uw geld kwijt. Gelooft u het niet of gebeurt het niet en u hebt toch goud gekocht ondertussen, welk nadeel hebt u dan gehad?
6. In verschillende landen begint nu het probleem dat u slechts beperkte bedragen kan opnemen of overschrijven. Straks gebeurt dit hier ook en kan u geen goud meer kopen. Heeft u ondertussen goud gekocht en het gebeurt hier niet, wat is dan uw nadeel geweest?
7. We stevenen af naar een wereldwijde hyperinflatie waardoor onze huidige valuta compleet waardeloos wordt. Gebeurt het toch niet en u hebt goud gekocht, wat is dan uw nadeel?

Kortom, we kunnen zo nog even verder gaan.
Mijn oproep is aan de mensen die NU NOG GEEN GOUD KOCHTEN en toch geld te "verdedigen" hebben.

Reageer en vertel me, overtuig me waarom u het niet deed of doet.

De situatie is ernstig en hoogdringend.

Bent u WEL bewust van de situatie en u kocht reeds goud of zou kopen indien u kon ? klik dan op deze link en kijk naar onze prijzen van goudbaren. Dan zie ik in mijn programma wie mee is en wie niet mee is.

Bent u niet voldoende overtuigd en denkt geen behoefte te hebben aan goud te bezitten? Mail me en zeg me waarom op [hidden email] . Misschien kan ik u beter begrijpen...

Maar doe 1 van de 2. doe niet niets. Het is niet de tijd om niets te doen nu. Doe iets !!!

Groeten en tot binnenkort,

Johnny Verkuringen
Marktanalist Europese GoudStandaard
[hidden email]


Don't want future emails?
Unsubscribe