Dolgozói juttatások

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Dolgozói juttatások

"Kapolcs Mátyás"-8
Üdvözlöm,

A cégét a konkurenciától megkülönböztető olyan különleges eszközök keresése során, amelyek a munkavállalók és a munkáltató számára egyaránt előnyösek, érdemes megfontolni a juttatásként adható kártyák alkalmazását.

A kártyán szereplő összeget az Ön alkalmazottai tetszőleges célra használhatják fel, és értékelni fogják munkáltatójuk elkötelezettségét.

Fizetésemelés helyett is kiváló alternatíva, hiszen alacsonyabb költségekkel jár, és a munkáltató szabályozhatja a kártyára töltendő összeget pl. a munkavállaló eredményei, szolgálati ideje, részvétele stb. alapján. A kártya bármikor lemondható.

Mikor alkalmas Önnek, hogy beszéljünk a kártyák alkalmazási lehetőségeiről az Önök cégénél?


Kapolcs Mátyás
Hungary Team Leader