Dotyczy Twojego FanPage. Sprawdź.

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Dotyczy Twojego FanPage. Sprawdź.

Skuteczny Admin Twojego Facebook’a

Dzień dobry,

w związku z ciągłymi zmianami jakie zachodzą w social mediach, kontaktujemy się z Państwem,aby zaproponować profesjonalne prowadzenie FanPage na Facebook’u.

Dzięki zdobytemu doświadczeniu, możemy Państwu zapewnić:

-zwiększenie liczby fanów

-brak długoterminowych umów

-brak ukrytych kosztów

-wzrost Państwa sprzedaży.

Aby móc Państwu przedstawić więcej szczegółów w tym zakresie, prosimy o odpowiedź o treści Tak.

......
Z wyrazami szacunku,
Prowadzenie FanPage