Fwd: Baixa d'alias de correu @cag.es - Notificació al remitent

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Fwd: Baixa d'alias de correu @cag.es - Notificació al remitent

Narcis Garcia-3
-------- Missatge reenviat --------
Assumpte: Baixa d'alias de correu @cag.es - Notificació al remitent
Data: Thu, 28 Mar 2019 09:46:54 +0100
De: [hidden email]
Respon a: [hidden email]
A: [hidden email]

Acaba d'enviar un correu a l'usuari [hidden email]
El seu correu no s'ha bloquejat, pero l'adreça [hidden email]
quedarà deshablitada en breus setmanes.

Si us plau, canviï en els seus enviaments, agendes, etc l'adreça de
destí per la adreça equivalent [hidden email]


Acaba de enviar un correo al usuario [hidden email]
Su correo no se ha bloqueado, pero la dirección [hidden email]
quedará inhabilitada en breves semanas.

Por favor, actualize en sus envios, agendas, etc la dirección de destino
con la dirección equivalente [hidden email]
: El mensaje contiene [1] archivos adjuntos


M'ha agradat descobrir SeaFile com a alternativa. Faré proves.

https://en.wikipedia.org/wiki/Seafile

Dedueixo que el mod_dav d'Apache només deu ser per al protocol de
comunicació, però no pas que porti interfície d'administració.__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at this mail public archive. Public archive administrator
should fix this against automated addresses collectors.
El 28/3/19 a les 9:30, Eloi ha escrit:
> El 28/3/19 a les 8:32, Àlex ha escrit:
>> Per guardar fitxers està NextCloud, SeaFile, ....
> O simplement Apache amb mod_dav
>