Goud voor iedereen en - barre tijden

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Goud voor iedereen en - barre tijden

Johnny Verkuringen-2

Beste,

De laatste dagen en weken kregen wij een enorme vraag naar een bepaald product.
We willen u meedelen dat dit vandaag beschikbaar is via onze webshop.

Waarover gaat het?
Omwille van de oplopende dreiging van zowel de euro, de aankomende bankencrisis enz, wil echt iedereen zijn spaargeld in fysiek goud omzetten, ook de mensen die niet direct over grote vermogens beschikken. Of mensen die wel al veel goud bezitten, maar eigenlijk op zoek zijn naar "wisselgeld" of "pasmunt".

We hebben hiervoor de ideale oplossing gevonden. Het zijn "MULTCARDS" goudbaren. Multicards bestaand van 5 - 10 - 20 - 50 gram. En je kan per gram hier een plaatje afbreken per keer als je wil.
Dus ideaal in tijden waarin de huidige valuta zou verdwijnen of onderhevig zou worden aan zeer sterke inflatie of hyperinflatie. je hoeft dan telkens meer eens tukje goud om te wisselen voor het bedrag aan valuta dat je op dat moment nodig hebt en de rest blijft beschermd ondertussen.

Dus speciaal voor die mensen die dit interesseert ga je gang met bestellen zolang de voorraad strekt. Let wel op, de minimale totaalbestelling die mogelijk is, is 3.000 €.
Ik geef tevens de directe link mee naar de betreffende producten.

GOUD VOOR IEDEREEN EN BARRE TIJDEN

Tevens mag je deze mail doorsturen naar mensen die dit zouden kunnen gebruiken, zoeken of nodig hebben.
Want veel mensen zijn wereldwijd op zoek naar fysiek goud, maar kunnen nergens iets vinden.

Groeten en tot binnenkort,

Johnny Verkuringen
Marktanalist Europese GoudStandaard
[hidden email]


Don't want future emails?
Unsubscribe