Kicad yazdırma problemi

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Kicad yazdırma problemi

Serkan KURT
Merhabalar. Kicad ile oluşturduğum PCB ler yazdırma ön izlemede düzgün görünüyor fakat yazıcı çıktısında sadece pad'ler görünüyor. SVG ya da PLOT ile kaydedip pdf'e dönüştürdüğümde ise çıktı %100 ölçülerden daha küçük çıkıyor. Yardımcı olabilecek kimse var mı?

Sistem : Debian 8.0 stable, KDE