L10N.cz - Pozvánka na LinuxDays 2016

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

L10N.cz - Pozvánka na LinuxDays 2016

Michal Stanke
Ahoj.

Rád bych vás všechny pozval do Prahy na říjnovou konferenci LinuxDays 2016. Mimo spoustu zajímavého programu tam v sobotu odpoledne v otevřené místnosti rozvíříme diskuzi o restartu L10N.cz. Pokud se chcete diskuzi zúčastnit, nezapomeňte se prosím registrovat na samotnou konferenci.

Zdraví
--
Michal Stanke


smime.p7s (4K) Download Attachment