[LCFC] po-debconf://nginx/tr.po

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[LCFC] po-debconf://nginx/tr.po

Atila KOÇ-2
Merhaba,

RFR'de sunduğum şekli ile aynıdır.

Göndermeden önce bir kez daha görüşlerinize sunuyorum.


Teşekkürler,

Atila

--

tr.diff (2K) Download Attachment
tr.po (2K) Download Attachment