Luka w systemie

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Luka w systemie

Tomasz Rosiak
Dzień dobry,

czy interesuje Państwa redukcja 50% kosztów oraz 70% czasu poświęcanego na wdrożenie systemów zabezpieczających dane firmowe i przeciwdziałanie zagrożeniom?

Zwykłe zapory sieciowe i antywirusy już nie wystarczają, ponieważ nowoczesne złośliwe oprogramowania wymagają zastosowania zabezpieczeń nowej generacji.

kompleksowe podejście do ochrony sieci, aplikacji, systemów oraz pracowników zmniejsza wystąpienie naruszeń danych o 70% i przestojów o 40%.

Mógłbym skontaktować się z Państwem i przedstawić szczegóły?


Pozdrawiam serdecznie
Tomasz Rosiak
Inżynier ds. Sprzedaży
www.exchangeofserv.eu