Nieuw product

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Nieuw product

Argenta Helpdesk Online

Beste rekeninghouder,

Als klant van Argenta is het noodzakelijk om zich bewust te zijn van alle veranderingen omtrent onze
diensten en producten. Wij houden u hierbij op de hoogte van onze nieuwe digipas waarbij u
gebruik maakt van onze laatste ontwikkelingen.

Indien u het nieuwe product voor 19 augustus nog niet heeft aangevraagd betekent het dat u geen
gebruik meer kunt maken van uw internetbankieren en overige betaaldiensten. Nadat u de aanvraag heeft afgerond kunt u 24 uur geen gebruik maken van uw internetbankieren.

Start aanvraagprocedure

Met vriendelijke groet,

Karel de Groot
Argenta Helpdesk

Loading...