Nu is het menens

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Nu is het menens

Johnny Verkuringen-2

Beste,

Zoals je wellicht begrepen hebt uit vorige mail komen we niet meer tot de informatiemails over het monetaire systeem, hoe, wat, wie, waar en waarom, omdat we reeds aan de tijd zijn aangekomen dat er geen tijd meer is om veel te keuvelen. Nu is het echt tijd voor actie en moet en kan ik alleen nog maar heel direct communiceren over de elementen die NU precair zijn.

Momenteel staat gezondheid voorop en hopen we dat we zelf en onze geliefden niet tot de slachtoffers zullen behoren van een besmetting of erger. Dit is natuurlijk heel bedreigend allemaal en voor velen is het nu moeilijk om zich op iets te concentreren zoals "geld". Dit is misschien begrijpelijk maar of we het nu willen of niet, we hebben het nodig en zullen het nodig blijven hebben in de nabije toekomst en hard zelfs. Dus nu even op dat gebied de concentratie erbij houden kan een wereld van verschil betekenen voor de toekomst. Want wees nu eerlijk, als je straks ook nog (een deel van) je geld kwijt raakt, daar wordt je ook niet echt beter van.

Ok hier gaan we, eerlijk en direct.
Op tv gaat het nu vooral alleen over de gezondheidsrisico's. Over het economische en financiële luik wordt maar mondjesmaat gesproken, maar wel voorzichtig steeds een beetje meer. Maar daar hebben onze lezers geen boodschap aan, wel aan realiteit. Dus ik zeg het zoals het is vanaf nu. Eerst en vooral, we horen op tv zeggen, we moeten zien en trachten te voorkomen dat deze crisis niet zo erg wordt dan 2008. GELOOF me aub mensen, DIT zal 100 keer erger worden dan 2008. Dit wordt zoals ik reeds schreef aan jullie, maanden,weken geleden, vergelijkbaar aan 1929-1930. Nu met het corona virus erbij zelfs veel erger dan dat. Want toen ik dit schreef was er zelfs nog geen sprake van Corona.

Ik hoop dat onze lezers ook beseffen dat we nu slechts weken verwijderd zijn van een stortvloed aan faillissementen, wereldwijd. Wat de centrale banken en overheden ook trachten te doen, het zal een druppel op een hete plaat zijn. Eén na één zullen bedrijven, hun afnemers, hun toeleveranciers in de problemen komen en het loodje moeten leggen. Uiteraard met een wereldwijd record aan werklozen, zoals we nog nooit gezien hebben in de geschiedenis, met alle gevolgen vandien.

Banken en overheden zitten samen om te trachten de boel nog te redden.
De banken wordt gevraagd om vlot overbruggingskredieten beschikbaar te stellen aan bedrijven om boven water te blijven. De overheid ( wij met zijn allen) zal mee borg staan voor falende kredieten. Deze kredieten dienen bedrijven over 12 maanden terug te betalen..... Ik hoop dat jullie begrijpen dat 90% van de bedrijven hierin niet zal lukken... Als ze daartegen al niet failliet zijn, hebben ze onvoldoende inkomsten kunnen genereren om deze terugbetaling te kunnen doen.. Terugbetalingen van bestaande kredieten kunnen met 5-6 maanden worden uitgesteld. Er wordt bij verteld dat dit alleen geld voor bedrijven die gezond waren VOOR de corona crisis. Ik vraag me dan ook af samen met vele anderen, hoe zij gaan beoordelen wie wel of niet gezond was voor de corona crisis... enfin met ander woorden, die "andere bedrijven" moeten dus wel hun kredieten verder blijven betalen, dus met andere woorden het loodje leggen zo snel mogelijk...? Verder hoorde ik dan ook, bedrijven of mensen waarvan de bank ziet op de rekeningen dat deze nog voldoende cash hebben, tsja die krijgen dan weer geen  extra krediet of uitstel. Nu vraag ik me samen met u af, voor wie het dan wel is, maar goed...

Allemaal leuke ideeën
Banken die bedrijven leningen gaan geven waarvoor de staat mee borg staat.
Mensen die tijdelijk werkloos worden krijgen extra bovenop de 70% werklozensteun.
Bedrijven en personen krijgen uitstel van allerlei betalingen.
In een periode waar de omzet-inkomsten-belastingen voor de overheid drastisch instorten en de kosten, werklozen-ziekte uitkeringen dramatisch stijgen ;
met een overheid die nu al een enorm tekort heeft ;
enfin, je kan nog veel meer hierover aanhalen en schrijven, maar ik hoop dat je hiermee voldoende beseft dat dit een verloren zaak is nog voor ze gestart is..

Banken -  onze redders
Nu wordt verteld op tv dat deze crisis totaal anders is dan de crisis van 2008, want toen hadden we een bankencrisis en nu komt de crisis van onderuit. En dat wij (de overheid) toen de banken hebben gered en dus zij ons nu moeten redden. Dit is een flagrante leugen. Ik schreef en zeg al maanden - jaren dat we naar een nieuwe bankencrisis afstevenen voor dat corona bekend was. Het hele bankensysteem en monetaire systeem stond op 1 minuut van instorten, wereldwijd. "Toevallig" kwam daar nu corona bij, waardoor het nu lijkt dat het probleem nu van onderuit ontstaat. De economen, politiekers die dit nu beweren weten totaal niets van de wereld, weten niet met wat ze bezig zijn of liegen flagrant om het spel mee te spelen. MAAR het enige wat nu zal veranderen is dat de instorting van het financiële systeem zal kunnen worden afgeschoven op Corona en de meeste mensen op de planeet zullen het nog geloven ook natuurlijk. Corona was enkel de trigger, niet meer, niet minder. En het systeem zal zowiezo toch instorten. Het is een kwestie van weken-maanden dat de eerste bank omvalt en zo het ganse domino effect in gang zet.

Complete chaos
Ook voor mij is het niet te beschrijven met welke chaos dit allemaal gepaard zal gaan. Je kan vandaag veel bedenken, maar alles wat er zal gebeuren en alles wat overheden en centrale banken allemaal zullen doen is niet te bedenken en ook niet het belangrijkste. Je voorbereiden, dat is nu belangrijk. Maar houdt vandaag in ieder geval voor ogen dat je het zo gek niet kan bedenken wat ze allemaal uit hun hoed zullen trachten te toveren.... Dus wees alert en slim.

Wat mij het meeste zorgen baart
De elite van deze wereld, de centrale banken, de BIS en de overheden zullen met een "nieuw systeem" op de proppen komen. Dat wisten we al lang. Tot voor de corona crisis was het ondenkbaar dat de centrale banken op een dag met de boodschap zouden komen van, "kijk ons huidig systeem is om zeep en morgen beginnen we met een nieuw vergelijkbaar systeem". Dit zou de wereldbevolking niet hebben geaccepteerd. Ik heb altijd gezegd, dat we naar een zeer zware crisis zouden moeten gaan, waarin iedereen problemen heeft, opdat er zou geluisterd worden naar een nieuw systeem. We zijn zover nu. Maar het verschil zit hem er nu in, dat we een nieuw systeem dat hetzelfde is dan het huidige (waardeloze valuta zonder echte onderliggende waarde) nooit zouden hebben aanvaard als de nieuwe crisis ontstaan was van hen uit. Nu dat het lijkt en het zo al gebracht wordt in de media, dat de nieuwe crisis vanuit Corona en de reële economie is ontstaan bestaat het risico dat meer mensen zullen open staan of aanvaarden dat er een nieuw waardeloos valutasysteem gelanceerd wordt met dezelfde negatieve gevolgen voor iedereen.

Fysiek goud etc
Ik hoop dat onze lezers ondertussen begrepen hebben dat bezit van fysiek goud nu van levensbelang is?!. Zoals ik voorspelde zijn de beurzen gecrasht en zullen ze nog veel meer crashen. Mensen die nu denken koopjes te doen op de beurs omdat ze denken dat het goedkoop is nu, zullen nog een daling van ong 80% voor de kiezen krijgen. Dus afblijven. Voor vastgoed wordt  een daling verwacht van 50% a 60%. En dan het belangrijkste waar we reeds voor waarschuwden, maar ik zal het vandaag nog eens doen ; banken kunnen nu ieder moment in de problemen komen, waardoor uw spaargeld bedreigd is. Zoals u weet is alles boven 100.000 € weg en tot 100.000 € garandeert de overheid dan zogezegd. Als je een beetje hierboven goed gelezen hebt en geteld hebt, zal je ook snappen dat in de huidige situatie geen enkele overheid nog in staat zal zijn deze "belofte" na te komen.

Beschikbaarheid en prijzen edelmetaal
Zoals u wellicht links en rechts al gelezen hebt of gezien hebt bij andere goudleveranciers zijn fysiek goud en zilver momenteel wereldwijd zo goed als uitverkocht. De meeste aanbieders hebben weinig of niets aan te bieden. Met trots mogen wij stellen, dat wij momenteel nog het meest uitgebreide aanbod ter beschikking hebben in Europa, zoniet in de wereld. Maar ook dit kan snel veranderen. Dus zaak is om niet meer te twijfelen nu.

Je zal ook merken dat het verschil tussen de internationale spotprijs van een kilo goud of zilver en de werkelijke prijs van 1 kilo fysiek goud of zilver serieus verschillen. Ook dit hadden wij voorspeld. Je moet beseffen, dat de internationale spotprijs steeds minder correlatie zal hebben met het echte spul. De spotprijs wordt gedreven en gemanipuleerd door "goud op papier". Je ziet dit goed, bijvoorbeeld weet iedereen goed dat er momenteel een enorme schaarste is aan fysiek goud en zilver. Op datzelfde moment daalt in sommige gevallen de internationale spotprijs van goud en zilver. Niets van aantrekken als je fysiek goud of zilver hebt is de boodschap. Straks is alleen de prijs van fysiek goud voor u van belang dan !!!

Vanaf dat moment, dat iedereen fysiek goud wil kopen en nergens nog iets te vinden is, dan is werkelijk het hek van de dam. Het is werkelijk onvoorspelbaar waar de prijs gaat eindigen dan. ( in positieve zin ).

KERNBOODSCHAP VANDAAG - ZORG DAT JE FYSIEK EDELMETAAL HEBT OM JE VERMOGEN TE BESCHERMEN EN STRAKS EEN GOUDEN OPPORTUNITEIT TE HEBBEN !!!!!

Ik geef hierbij de linken meer naar de meest voor de hand liggende producten :

- GOUDBAREN UMICORE

- GOUDEN MUNTEN 1 OZ

- ZILVEREN MUNTEN 1 OZ

- ZILVEREN MUNTEN 1 KILOGroeten en tot binnenkort,

Johnny Verkuringen
Marktanalist Europese GoudStandaard
[hidden email]


Don't want future emails?
Unsubscribe