[OT] Barcelona Perl & Friends - 9 de novembre de 2019

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[OT] Barcelona Perl & Friends - 9 de novembre de 2019

Alba Ferrer
Hola,

un cop l'any, els Barcelona Perl Mongers organitzem la conferència
Perl & Friends. L'objectiu principal és ajuntar gent d'interessos
comuns en un dia ple de xerrades, no necessàriament relacionades amb
Perl. De fet, animem la gent que no tingui familiaritat amb Perl a
venir i explicar-nos coses noves. En aquesta conferència, "Friends" és
la paraula clau (podeu mirar la llista de xerrades de l'any passat per
veure què esperar).

L'edició d'enguany tindrà lloc dissabte 9 de novembre a les oficines
de CAPSiDE (Plaça de Catalunya). Volem convidar-vos a assistir i
animar-vos a proposar una xerrada, especialment si sou nous en això de
l'experiència de ser 'speaker'. Ens encantaria veure més speakers i
temes nous.

Podeu registrar-vos a https://friends.barcelona.pm (és gratuït!) i fer
qualsevol pregunta que tingueu responent aquest correu o a
@barcelonapm a Twitter.

Esperem trobar-vos allà!

Alba Ferrer