Pozvánka na první lokalizační setkání (Praha 25. května)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Pozvánka na první lokalizační setkání (Praha 25. května)

Michal Stanke
Ahoj.

Tímto bych rád pozval všechny překladatele a zájemce o překlady na první
setkání pod hlavičkou L10N.cz. Proběhne v Praze 25. května v budově
Českého rozhlasu. Nemusíte být nutně vůdčí osobností překladů, vlastně
nemusíte ani aktivně přispívat. Stačí, když vás překlady zajímají nebo
jste jenom zdravě zvědaví. :)

Více informací na
http://www.l10n.cz/2018/05/07/prvni-lokalizacni-setkani-praha-25-kvetna/ 
nebo v e-mailové konferenci L10N.cz.

Těším se na setkání
--
Michal Stanke