Profesjonalne Strony i Sklepy internetowe.

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Profesjonalne Strony i Sklepy internetowe.

Michał Jaskóła | Twoja nowa Strona lub Sklep WWW-2

Dzień dobry,

zajmujemy się tworzeniem nowoczesnych Stron i Sklepów internetowych.

Jeśli chcieliby Państwo otrzymać propozycję w tym zakresie prosimy o odpowiedź "TAK".

---

Serdecznie Pozdrawiam
mgr inż. Michał Jaskóła