[RFR] po-debconf://mysql-5.7/tr.po

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[RFR] po-debconf://mysql-5.7/tr.po

Atila KOÇ-2
Merhaba,

İlgili çeviri ve diff dosyası ektedir.

Özellikle "Paketleme yönetim betikleri" kısmı olmak üzere görüşlerinize
sunarım.


Atila

--

tr.diff (4K) Download Attachment
tr.po (14K) Download Attachment