[RFR] po-debconf://postfix/tr.po

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[RFR] po-debconf://postfix/tr.po

Atila KOÇ-2
Merhaba,

İlgili güncellemeyi ekte görüşlerinize sunarım.


Atila

--

tr.diff (2K) Download Attachment
tr.po (26K) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [RFR] po-debconf://postfix/tr.po

Mert Dirik
uyumluluk uyarılarına neden olmayacak sekilde -> şekilde

Geri kalanında sorun yok On Wed, Oct 17, 2018, 14:48 Atila KOÇ <[hidden email]> wrote:
Merhaba,

İlgili güncellemeyi ekte görüşlerinize sunarım.


Atila

--