[RFR] po://debian-edu-doc/documentation/audacity/audacity-manual.nl.po

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[RFR] po://debian-edu-doc/documentation/audacity/audacity-manual.nl.po

Frans Spiesschaert
Dag iedereen, 


In het git-archief debian-edu-doc werd de vertaling van
documentation/audacity/audacity-manual.nl.po bijgewerkt.
In bijlage een diff-bestand met de wijzigingen tegenover de vorige
versie.

--
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

audacity-manual.nl.po.diff (2K) Download Attachment