[RFR] po://release-notes/nl/issues.po

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[RFR] po://release-notes/nl/issues.po

Frans Spiesschaert
Dag iedereen, 


In het git-archief release-notes werd de vertaling van nl/issues.po
bijgewerkt.
In bijlage de bijgewerkte vertaling en een diff-bestand met de
wijzigingen tegenover de vorige versie.

--
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

issues.po.diff (51K) Download Attachment
issues.po (155K) Download Attachment