[RFR] po://release-notes/nl/release-notes.po

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[RFR] po://release-notes/nl/release-notes.po

Frans Spiesschaert
Dag iedereen, 


In het git-archief release-notes werd de vertaling van nl/release-
notes.po bijgewerkt.
In bijlage de bijgewerkte vertaling en een diff-bestand met de
wijzigingen tegenover de vorige versie.

--
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

release-notes.po.diff (2K) Download Attachment
release-notes.po (47K) Download Attachment