[RFR] po://release-notes/nl/whats-new.po

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[RFR] po://release-notes/nl/whats-new.po

Frans Spiesschaert
Dag iedereen, 


In het git-archief release-notes werd de vertaling van nl/whats-new.po
bijgewerkt.
In bijlage de bijgewerkte vertaling en een diff-bestand met de
wijzigingen tegenover de vorige versie.

--
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

whats-new.po.diff (16K) Download Attachment
whats-new.po (146K) Download Attachment