[RFR] webwml://www.debian.org/dutch/consultants/index.wml

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[RFR] webwml://www.debian.org/dutch/consultants/index.wml

Frans Spiesschaert
Dag iedereen, 


In het git-archief webwml werd de vertaling van
dutch/consultants/index.wml bijgewerkt.
In bijlage de bijgewerkte vertaling en een diff-bestand met de
wijzigingen tegenover de vorige versie.

--
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

consultants-index.wml.diff (3K) Download Attachment
index.wml (3K) Download Attachment