Teres-I

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Teres-I

Erik Josefsson
Hej!

Jag har köpt två byggsatser Teres-I:

https://www.olimex.com/Products/DIY-Laptop/

och prövar mig fram med en Debian Pure Blend:

http://box.redpill.dk/

Är det någon på listan som också har en (eller flera) och har provat
installera enligt instruktionen på box.redpill.dk?

mvh

//Erik