Trobada tècnica primavera

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Trobada tècnica primavera

Adrià
Hola,

Pensant en dates per a la propera trobada tècnica, la propera seria durant aquesta primavera. Per això, i independentment encara del lloc i del format, us demanaria que voteu per les dates que a priori us puguin anar millor.

Ara que ve el bon temps tampoc es pot descartar fer quelcom a l'aire lliure però de forma complementària (la principal finalitat seria tècnica).

Finalment tingueu en compte que _aviat_ es publicaria Buster (per si preferiu deixar la trobada un cop s'hagi publicat).

L'enllaç per la votació:  https://dudle.inf.tu-dresden.de/trobada-debian-cat-primavera19/