Twój Facebook

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Twój Facebook

Skuteczny Admin Twojego Facebook’a-2

Dzień dobry,

w związku z ciągłymi zmianami jakie zachodzą w social mediach, kontaktujemy się z Państwem,aby zaproponować profesjonalne prowadzenie FanPage na Facebook’u.

Dzięki naszemu doświadczeniu, możemy Państwu zapewnić:

- zwiększenie liczby fanów

- brak długoterminowych umów

- brak ukrytych kosztów

- wzrost Państwa sprzedaży.

Aby móc Państwu przedstawić więcej szczegółów w tym zakresie, prosimy o odpowiedź o treści Tak.

...
Z wyrazami szacunku
Specjalista ds. Facebook’a