W sprawie zlecenia

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

W sprawie zlecenia

UX Designer | Leszek Kik

Dzień dobry,

profesjonalnie i kompleksowo realizujemy projekty nowoczesnych Stron w oparciu o silnik Wordpress.

Będzie nam bardzo miło, jeżeli wyrazicie Państwo zainteresowanie naszą propozycją.

Aby to zrobić należy odpisać słowo Tak w odpowiedzi na tego e-mail’a .

Z poważaniem,
Grzegorz Ryński