Website-onderdelen die niet up-to-date zouden zijn, maar waarvan niet duidelijk is wat dan wel

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Website-onderdelen die niet up-to-date zouden zijn, maar waarvan niet duidelijk is wat dan wel

Frans Spiesschaert
Dag iedereen,

Op https://www.debian.org/devel/website/stats/nl staan enkele
po-bestanden vermeld die niet up-to-date zouden zijn,
maar na een cvs update vindt mijn po-editor niet wat er aangepast zou
moeten worden.
Het betreft countries.nl.po, organization.nl.po, stats.nl.po en
templates.nl.po.

Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?


--
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert


signature.asc (836 bytes) Download Attachment