apt-get ile paket kurma işleminde yüklü olan paketlerin kaldırılma sorunu...

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

apt-get ile paket kurma işleminde yüklü olan paketlerin kaldırılma sorunu...

Serkan KURT
"apt-get install ^mono-" komutu ile paketleri kurmak istediğimde aşağıdaki iletiyi alıyorum. Monodevelop bile kaldırılıyor. Nasıl çözebilirim?

0 paket yükseltilecek, 0 yeni paket kurulacak, 359 paket kaldırılacak ve 0 paket yükseltilmeyecek.
Bu işlem tamamlandıktan sonra 236 MB disk alanı boşalacak.
Devam etmek istiyor musunuz? [E/h]
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: apt-get ile paket kurma işleminde yüklü olan paketlerin kaldırılma sorunu...

Selim T. Erdoğan
On Mon, Apr 18, 2016 at 04:56:06PM +0000, Serkan KURT wrote:
> "apt-get install ^mono-" komutu ile paketleri kurmak istediğimde
> aşağıdaki iletiyi alıyorum. Monodevelop bile kaldırılıyor. Nasıl
> çözebilirim?
>
> 0 paket yükseltilecek, 0 yeni paket kurulacak, 359 paket kaldırılacak
> ve 0 paket yükseltilmeyecek.Bu işlem tamamlandıktan sonra 236 MB disk
> alanı boşalacak.Devam etmek istiyor musunuz? [E/h]

Şöyle deneyebilirsiniz:

apt-get install ^mono[-]

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Yan: apt-get ile paket kurma işleminde yüklü olan paketlerin kaldırılma sorunu...

Serkan KURT
Mesajı gözden kaçırmışım. Geç de olsa çözümü denedim. Bu şekilde sorun olmadı. Teşekkürler...


25 Nis 2016 12:25 Pazartesi tarihinde Selim T. Erdoğan <[hidden email]> şöyle yazdı:


On Mon, Apr 18, 2016 at 04:56:06PM +0000, Serkan KURT wrote:
> "apt-get install ^mono-" komutu ile paketleri kurmak istediğimde
> aşağıdaki iletiyi alıyorum. Monodevelop bile kaldırılıyor. Nasıl
> çözebilirim?
>
> 0 paket yükseltilecek, 0 yeni paket kurulacak, 359 paket kaldırılacak
> ve 0 paket yükseltilmeyecek.Bu işlem tamamlandıktan sonra 236 MB disk
> alanı boşalacak.Devam etmek istiyor musunuz? [E/h]

Şöyle deneyebilirsiniz:

apt-get install ^mono[-]