falten 150 bugs crítics per la Debian 10 estable

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

falten 150 bugs crítics per la Debian 10 estable

Àlex
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: falten 150 bugs crítics per la Debian 10 estable

Àlex
I l'instal.lador ja té suport per SecureBoot, entre d'altres

https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=Debian-Installer-Buster-RC1