iTalc 2.0.2 jessie üzerinde nasıl yapılandırılır?

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

iTalc 2.0.2 jessie üzerinde nasıl yapılandırılır?

Serkan KURT
Merhabalar.

wheezy'de italc'yi sorunsuzca kullanıyordum. iTalc 2.0.2 yi jessie sistemlerde kulllanmaya çalışırken client tarafında master tarafından yapılmaya çalışılan bağlantıya sürekli olarak izin vermek gerekiyor. O esna da" iznin düzgün biçimde alınmadığı" mesajı çıkıyor. Eğer bağlantıya client tarafında izin verilirse master kontrolü alabiliyor ancak. "Authentication methods" olarak "Key file authentication " kullanıyorum.

iTalc 2.0.2'yi nasıl yapılandırabilirim? İzin nasıl düzgün biçimde alınabilir?