ses düzeyi kısayol tuşu

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ses düzeyi kısayol tuşu

Engin Yilmaz-2
Merhaba, xfce4 debian 8 testing kullanıyorum. Benim öğrenmek istediğim dizüstü bilgisayarımın ses açma kısma ve sessiz tuşları çalışmıyor. 

Önceki versiyonlarda bu tuşlarda bir bildirim penceresi açılıyor ve işlevi yerine getiriyordu. Tam tersine ekran parlaklığını ayarlama tuşları gayet güzel çalışıyor örneğin ekran parlaklığını aç tuşuna basınca küçük bir bildirim penceresi çıkıyor ve ekran parlaklığı da artıyor.