translation: Debian Administrator's Handbook

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

translation: Debian Administrator's Handbook

Jaroslav Tesař
Ahoj,

překládám Debian Administrator's Handbook, a komunikuji přímo s Debianem v této věci - chce se někdo přidat? Nebo by třeba pomohl s korekturou?

Rád si s někým o tom (nebo o překladech / o Debianu vůbec) promluvím/vyměním zkušenosti.

Mějte se, Jarda